Placeholder image
Placeholder image

Vad är psykosyntes?

Psykosyntesen grundades i början av 1900-talet av den italienske läkaren och psykiatrikern Roberto Assagioli. Psykosyntes är en praktisk psykologi och med det menar Assagioli att den inte bara skall få oss att förstå varför vi beter oss som vi gör, utan också hjälpa oss omsätta våra insikter till praktiskt handlande i vardagen. Psykosyntesen omfattar hela människan - kropp, känsla, intellekt och själ. Viljan och det egna ansvaret är ett centralt begrepp inom psykosyntesen. På personlig nivå, är viljan den kraft som ofta koordinerar de många motstridiga rösterna inom oss och får dem att samverka.

I Piero Ferruccis bok "Bli den du är" kan du läsa om vad Psykosyntes är. Jag har träffat Piero Ferucci, som var lärjunge till Assagioli, och han är en helt fantastisk person med ett mycket stort hjärta.
Här kan du läsa ett avsnitt ur boken

Psyke (Psyche)
Första delen av ordet psykosyntes, är grekiska för Själ men betyder också fjäril. Fjärilens utvecklingsprocess från larv och tiden i puppan till den vackra skapelse som stiger fram i ljuset och förundrar oss med sin skönhet, är som en metafor för den själsliga process som psykosyntes företräder.
Syntes
Psykosyntesen balanserar och gör syntes av motsatser eller polariteten så att vi kan se alla delar och få en känsla av hur de förhåller sig till varandra Om vi lyckas skapa en syntes så är vi inte längre antingen det ena eller den andra. Vi kan vara både och. En helt ny tredje position uppstår. Kärlek och vilja är ett sådant exempel. När vi är i kontakt med kärleken inom oss kan vi uppleva att vi är ömsinta, generösa, har nära till våra känslor och till gemenskap. Kontakten med viljan uttrycker sig mer kraftfullt, målinriktat och ofta i en bestämd riktning. Konflikten som kan uppstå mellan dessa motsatser har nog de flesta föräldrar upplevt, när man står mellan valet att vara fast och sträng eller att låta barnen göra precis som de vill. Om vi lyckas skapa en syntes i just det här fallet kommer våra barn att växa upp i en mer balanserad tillvaro.