Placeholder image
Placeholder image

Hur går individuell terapi till?

Min uppgift är att stödja dig i din process att upptäcka, utforska och utveckla dina inre resurser. Jag ser både dina svårigheter som du har just nu och din potential för att lösa dessa. Eftersom vi alla är unika med en unik historia kan jag inte förutspå vad vi kommer att möta, vi kommer säkert att beröra flera olika områden av ditt liv. Jag kommer att bemöta dig på det sätt du behöver och anpassa mig efter dina behov.

Vi kommer att använda t.ex. samtal, bilder, symboler, fri teckning, visualiseringar, gestaltövningar, drömmar, kroppsövningar m.m. för att komma i kontakt med det undermedvetna. Dessa är bara hjälpmedel och vi kommer endast att använda det som känns bekvämt för dig, vi skall säkert finna något som passar just dig.

När du utvecklar dig själv får du större klarhet i vem du verkligen är, ditt autentiska jag. Det ökar dina möjligheter att våga vara så stark och så sårbar som du är och gå din väg och ta din plats i världen.