Placeholder image
Placeholder image

Gå i par och relations terapi?

Vill ni bli bättre på att kommunicera med varandra?
Vill ni återskapa den närhet och kärlek som en gång fanns?
Vill ni låsa upp de låsningar som kan finnas mellan er?
Vill ni få bättre förståelse för er själva och varandra?
Vill ni bearbeta mönster och roller?
Vill ni få stöd som föräldrar i ert samarbete kring barnen?

Att gå i parterapi kan då vara värdefullt och kan skapa förutsättningar för att relationen kan utvecklas långsiktigt på det sätt som ni önskar. Hur relationen fungerar är bådas ansvar och att vara medveten om relationen är förutsättningen för att leva i harmoni. I början av relationen kan parterapi vara bra för att förebygga och vårda det som är fint, tryggt och kärleksfullt.
Under relationen, som förändras genom livet, gäller det att kommunicera och ta ansvar. Det händer mycket när barnen kommer, när förändringar i livet sker utanför vår kontroll, när barnen flyttar osv. Att vandra i varandras världar med öppenhet, nyfikenhet och empati är nyckeln till den relation ni längtar efter.
Att gå i terapi även om ni bestämt er för att gå skilda vägar är också värdefullt. Att bearbeta sorgen och förstå hur ni skall gå vidare med den kunskap ni fått. Hur skall relationen er emellan se ut fortsättningsvis t.ex. som föräldrar?

Det handlar ofta om relation till en partner men kan lika gärna handla om relation till en vän, kollega och familjemedlem etc.